Compensa Pszczyna

Ubezpieczenia COMPENSA Pszczyna

 

1. Ubezpieczenie OC ( ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej )
2. Ubezpieczenie AC ( ubezpieczenie auto casco )
3. Ubezpieczenie NNW ( ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków )
4. Assistance
5. Compensa moto DNA kod
6. Ubezpieczenie Szyb
7. Ubezpieczenie strat finansowych GAP
8. Ubezpieczenie zdrowotne
9. Ubezpieczenie na życie
10. Ubezpieczenia turystyczne
11. Ubezpieczenie rolne
12. Ubezpieczenie Firma
13. Ubezpieczenia domu i mieszkania

 

Zapraszamy do Pszczyny.

 

Ubezpieczenia COMPENSA Pszczyna Bożena Gleńsk
43-200 Pszczyna, ulica Bieruńska 64, tel. +48. 503 135 404