Sobota, 2 lipca 2022

Prognoza zatrudnienia ma dobre wieści dla księgowych

16 maja 2022

Pomimo stałego, choć nieco niespiesznego ożywienia gospodarczego, firmy z branży księgowości, finansów i IT odnotowują znaczący wzrost liczby nieobsadzonych stanowisk, jak wynika z prognozy zatrudnienia Brilliant na III kwartał 2022 r.

Prognoza, opracowana przez Brilliant we współpracy z dr Richardem Curtinem, profesorem i dyrektorem ds. badań na Uniwersytecie Michigan w Ann Arbor, wskazuje, że firmy są gotowe do zatrudniania i pragną pozyskać nowe talenty, aby poprawić swój biznes, ale "przyjmują bardziej konserwatywne podejście do planowania ożywienia gospodarczego ze względu na niedawną niestabilność gospodarczą i powolne tempo wzrostu".

Prognoza wskazuje, że dwie trzecie (65%) wszystkich respondentów zadeklarowało, że ma obecnie nieobsadzone stanowiska w działach księgowości, finansów i IT. Jest to wynik wyższy od 58%, który odnotowano zaledwie trzy miesiące temu i o 14% wyższy od wyniku z ubiegłego roku.

Brilliant Hiring Forecast, wprowadzony w 2012 roku, jest kwartalnym badaniem przeprowadzanym wśród specjalistów ds. zasobów ludzkich i menedżerów ds. rekrutacji w sektorze księgowości, finansów i IT w różnych branżach, m.in. w sektorze usług finansowych, usług profesjonalnych, opieki zdrowotnej i organizacji non-profit.

Prognoza netto zatrudnienia dla III kwartału 2022 r. obejmuje odpowiedzi 181 specjalistów, którzy wzięli udział w badaniu w okresie od 12 maja do 6 czerwca 2021 r.

Jim Wong, CPA (nieaktywny), CEO i założyciel Brilliant, twierdzi, że jedną z przyczyn wysokiej liczby nieobsadzonych stanowisk jest fakt, że wiele firm może błędnie sądzić, że jest więcej absolwentów rachunkowości dostępnych do obsadzenia wolnych stanowisk niż w rzeczywistości istnieje i są bardziej wymagające w swoich planach rekrutacyjnych niż pozwala na to pula talentów.

"Firmy z branży aktywnie zatrudniają księgowych, ale są bardziej selektywne, ponieważ uważają, że podaż przeważa nad popytem" - powiedział Wong. "Duże publiczne firmy księgowe są jednak w pełni świadome, że to założenie jest błędne w przypadku specjalistów ds. księgowości i finansów".

Wong powiedział, że w ciągu ostatnich 15 lat było wiele okresów, w których zawód księgowego odnotował znaczny spadek liczby absolwentów rachunkowości na uniwersytetach, ale zapotrzebowanie na te osoby w miejscu pracy nie zmniejszyło się ze względu na wzrost wymagań w zakresie sprawozdawczości regulacyjnej, zgodności z przepisami i zmieniających się czasów gospodarczych, w których firmy i ustawodawstwo wymagają bardziej terminowej i dokładnej rachunkowości.

"Firmy nadal bardzo potrzebują wykwalifikowanych specjalistów z dziedziny księgowości i finansów" - powiedział Wong.

Wong uważa jednak, że firmy są coraz lepiej poinformowane o problemach z obsadzaniem stanowisk w zawodzie księgowego i będą bardziej elastycznie podchodzić do wymagań stawianych kandydatom, co przełoży się na wzrost zatrudnienia.

"Stłumione zapotrzebowanie na specjalistów z dziedziny księgowości i finansów zostanie zaspokojone", powiedział Wong.

Prognoza Brilliant wskazuje również, że w ogólnym rozrachunku, specjaliści ds. HR i menedżerowie ds. rekrutacji są zdecydowanie bardziej pozytywnie nastawieni do warunków ekonomicznych panujących w ich firmach w III kwartale 2014 r. niż kiedykolwiek w ciągu ostatniego roku.

Według Brilliant, we wszystkich firmach 43% respondentów stwierdziło, że sytuacja ekonomiczna ich firm poprawiła się w ciągu ostatniego roku, w porównaniu do 37% w poprzednim kwartale i 34% w roku ubiegłym.

Te dobre nastroje przełożą się również na dobre wiadomości dla osób poszukujących pracy w sektorze księgowości, finansów i IT w nadchodzącym roku.

"Zatrudnianie najbardziej utalentowanych pracowników nie jest łatwym zadaniem, ani nie odbywa się szybko" - powiedział Wong. "Przedsiębiorstwa poszukują pracowników, którzy nie tylko są wykwalifikowani w swojej pracy, ale także pasują do kultury organizacyjnej firmy".

Jak wynika z badania, obecny klimat sprzyjający zatrudnianiu oraz kosztowne przedsięwzięcia związane z zatrudnianiem i szkoleniem nowych talentów, wymuszają nowy trend w zatrudnianiu i rekrutacji. Wielu pracowników działów HR i menedżerów ds. rekrutacji deklaruje, że decyduje się na zatrudnianie pracowników tymczasowych jako sposób na zidentyfikowanie i przetestowanie dobrze wykwalifikowanych kandydatów na wolne stanowiska w księgowości, finansach i IT.

"Nierzadko, jak wynika z tego badania, firmy zatrudniają pracowników tymczasowych, aby określić ich umiejętności i dopasowanie kulturowe do ich firm" - powiedział Curtin. "Niektórzy respondenci ankiety wspominali, że zatrudnianie pracowników tymczasowych jest ich zwyczajową praktyką jako sposób na wyselekcjonowanie osób najlepiej pasujących do ich firm".

"Znacząca restrukturyzacja"

Recesja i związane z nią redukcje zatrudnienia dały wielu firmom możliwość "zmiany sposobu zarządzania organizacją", twierdzi Brilliant.

"Prawie połowa badanych firm wykorzystała ten czas na przeprowadzenie znaczącej restrukturyzacji, aby dopasować się do zmieniających się trendów na swoich rynkach", skomentował Wong. "Plany zatrudnienia są najbardziej dynamiczne od dłuższego czasu, co świadczy o tym, że firmy będą się rozwijać w nadchodzącym roku.

Wong powiedział, że dla firm zajmujących się księgowością publiczną, spowolnienie gospodarcze wymagało od firm robienia więcej za mniej. Jednak wraz z poprawą sytuacji gospodarczej trzeba będzie zaspokoić nagromadzony popyt, ponieważ bardziej pewni siebie pracownicy mogą odejść od obecnych pracodawców w poszukiwaniu lepszej równowagi pomiędzy życiem zawodowym i prywatnym oraz lepszego wynagrodzenia.

Prognoza netto zatrudnienia Brilliant dla III kwartału 2014 r. wskazuje, że firmy:

  • Planują zwiększyć zatrudnienie. Zwiększenie zatrudnienia specjalistów ds. księgowości, finansów i IT planuje 28% badanych firm. Jest to o 5 proc. więcej niż w ubiegłym roku.
  • Przewidują wzrost netto zatrudnienia. Wzrost zatrudnienia planuje 35% firm, w porównaniu do 32% w poprzednim kwartale i 25% w ubiegłym roku.
  • Zamierzają zatrudnić pracowników tymczasowych. W badaniu przeprowadzonym w III kwartale 2014 r. 16% firm zadeklarowało, że planuje zwiększyć liczbę pracowników tymczasowych, co stanowi wzrost w porównaniu z 13% w I kwartale 2014 r. i jest niemal identyczne jak w ubiegłym kwartale.
  • Wykorzystanie mediów społecznościowych do rekrutacji talentów. Badanie wykazało niemal powszechną zgodność co do tego, że LinkedIn jest najchętniej wybieranym medium społecznościowym do rekrutowania najbardziej utalentowanych pracowników - jako najskuteczniejsze wybrało go 97% wszystkich specjalistów ds. zasobów ludzkich i menedżerów ds. rekrutacji. Wśród użytkowników mediów społecznościowych 28% wydało na reklamę w mediach społecznościowych mniej niż 2 500 dolarów, 26% - od 2 500 do 10 000 dolarów, a 26% - więcej niż 10 000 dolarów.

Oceniając pulę talentów, respondenci wskazali "rosnący nacisk na wiedzę specjalistyczną" jako największą lukę w umiejętnościach osób poszukujących pracy.