InterRisk Pszczyna

Ubezpieczenia INTERRISK Pszczyna

 

1. Ubezpieczenie OC ( ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej )
2. Ubezpieczenie AC ( ubezpieczenie auto casco )
3. Ubezpieczenie NNW ( ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków )
4. Assistance
5. Ubezpieczenie na życie
6. Ubezpieczenia turystyczne
7. Ubezpieczenia domu i mieszkania
8. Ubezpieczenie rolne
9. Ubezpieczenie Firma
10. Ubezpieczenia zdrowotne

 

Zapraszamy do Pszczyny.

 

Ubezpieczenia INTERRISK Pszczyna Bożena Gleńsk
43-200 Pszczyna, ulica Bieruńska 64, tel. +48. 503 135 404