Sobota, 2 lipca 2022

Jaka jest ochrona ubezpieczeniowa od odpowiedzialności cywilnej w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej?

6 maja 2022

Czy rozpoczynając działalność gospodarczą, trzeba mieć ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności? Jaki jest koszt ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej jednoosobowej działalności gospodarczej? Rozwiewamy Twoje wątpliwości.

Czy posiadanie ubezpieczenia OC dla jednoosobowej działalności gospodarczej jest obowiązkowe?

Tak i nie, są pewne zawody, które wymagają ubezpieczenia OC. Obowiązek ten wynika z obowiązujących przepisów prawa. Na liście znajdują się:

 • Zawody prawnicze i pokrewne (notariusz, doradca podatkowy, syndyk, komornik, radca prawny, adwokat, rzecznik patentowy itp.
 • brokerzy ubezpieczeniowi
 • Księgowi i audytorzy
 • Osoby pracujące w dziedzinie zarządzania nieruchomościami, np. rzeczoznawcy majątkowi, agenci nieruchomości lub zarządcy nieruchomości.
 • Osoby pracujące w dziedzinie bezpieczeństwa i usług detektywistycznych.
 • Osoby pracujące w dziedzinie działalności medycznej, badań naukowych oraz wyrobów medycznych i środków farmaceutycznych (podmioty lecznicze, lekarze, pielęgniarki, położne); podmioty świadczące usługi zdrowotne, które nie kwalifikują się jako podmioty lecznicze; jednostki upoważnione lub notyfikowane; badacze kliniczni zajmujący się badaniem klinicznym wyrobów; sponsorzy; badacze kliniczni.
 • Osoby pracujące w branży transportu morskiego (armatorzy morscy, przewoźnicy morscy)
 • Personel pracujący w branży transportu lotniczego (przewoźnicy i operatorzy, obsługa naziemna, instytucje zapewniające służby żeglugi powietrznej);
 • Operatorzy transportu lądowego (właściciele pojazdów mechanicznych, przedsiębiorcy ubiegający się o licencję na przewóz osób lub towarów koleją/świadczący usługi trakcyjne)
 • Osoby zaliczone do osób wykonujących prace niebezpieczne i szczególnie niebezpieczne (osoby obsługujące instalacje jądrowe / transportujące materiały jądrowe, organizatorzy imprez masowych)
 • Pracownicy innych zawodów: Operatorzy dzienni, dostawcy usług certyfikacyjnych, domy maklerskie; pracownicy dzienni; osoby sporządzające świadectwo charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiące niezależną jednostkę techniczno-użytkową; dostawca usług płatniczych wymagany w związku z transakcjami płatniczymi na podstawie Umowy o świadczenie usług płatniczych; architekci i inżynierowie budownictwa; jednostki certyfikujące; osoby wprowadzające sprzęt na rynek; myśliwi; rolnicy; właściciele jachtów komercyjnych oraz audytorzy efektywności energetycznej.

Polisa odpowiedzialności zawodowej nie jest konieczna w przypadku pozostałych osób, niezależnie od tego, czy prowadzą one jednoosobową działalność gospodarczą, czy też pracują na podstawie innych umów. Nie oznacza to jednak, że nie warto ubezpieczać osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Dlaczego? Dlaczego?

Co obejmuje ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej dla jednoosobowej działalności gospodarczej?

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej jednoosobowej działalności gospodarczej obejmuje szkody na mieniu i osobach wyrządzone przez osoby trzecie. Ubezpieczenie jednoosobowej działalności gospodarczej obejmie klienta, który złamie nogę na terenie naszej firmy (np. z powodu źle oznakowanego śliskiego miejsca), a także jeśli w wyniku wypadku (np. upadku) nie złamie nogi, ale zdąży już uszkodzić telefon.

Dodatkowe ubezpieczenie od zalania (np. z powodu wadliwego węża z wodą) w innym lokalu przedsiębiorstwa, w wyniku którego uszkodzeniu uległy np. meble, sprzęt, ściany lub podłogi. Ubezpieczenie OC dla partnerów biznesowych można rozszerzyć o dodatkowe klauzule zwiększające zakres ochrony ubezpieczeniowej.

Ile kosztuje ubezpieczenie OC jednoosobowej działalności gospodarczej

Polisa OC jednoosobowej działalności gospodarczej kosztuje zaledwie kilkaset złotych rocznie. Dokładna wysokość składki będzie zależała od takich czynników, jak suma ubezpieczenia i wybór klauzul dodatkowych. Jednak ubezpieczenie OC na cały rok kosztuje mniej niż 1000 złotych. Można je uwzględnić w swoim biznesplanie.