Ubezpieczenia majątkowe Pszczyna

Ubezpieczenie mieszkań i domów oraz osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.

 

Dzięki niemu zapewnisz sobie i swoim bliskim pełną opiekę oraz bezpieczeństwo w razie nieprzewidzianych życiowych sytuacji. To nowoczesne i wygodne ubezpieczenie rodzinne obejmujące szeroki zakres ryzyk.

 

Obejmuje swoim zakresem ubezpieczenie:

•    mieszkania lub domu,
•    budowli, budynków lub pomieszczeń gospodarczych (także domki letniskowe),
•    przedmiotów codziennego użytku, również mienia podręcznego np. torebki, plecaka wraz z zawartością - telefonu, biletu miesięcznego, dokumentów, okularów itp. (poza miejscem ubezpieczenia),
•    odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym,
•    następstw nieszczęśliwych wypadków,
•    Home Assistance
•    Medical Assistance

 

Dzięki ubezpieczeniu  chronisz swój majątek od szkód powstałych wskutek:

•    ognia i innych zdarzeń losowych w tym też powodzi i trzęsienia ziemi,
•    kradzieży z włamaniem i rozboju,
•    przepięcia,
•    wandalizmu,
•    aktów terroru,
•    stłuczenia szyb i innych przedmiotów szklanych,
•    rozboju poza miejscem ubezpieczenia tj. kradzież torebki, nesesera, plecaka podręcznego oraz przedmiotów w nich się znajdujących a także odzieży wierzchniej.