Sobota, 2 lipca 2022

Ubezpieczenie NNW dla dziecka - czy obejmuje dni wolne od zajęć szkolnych?

10 maja 2022

Rozpoczął się kolejny rok szkolny. Choć placówki oświatowe dają uczniom możliwość nauki, zdobywania nowych umiejętności i wiedzy, nie wszyscy zdają sobie sprawę, jak wiele wypadków zdarza się tam częściej niż na drogach. Z myślą o tych zdarzeniach rodzice decydują się na zakup ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków dla swoich dzieci. Ale czy ubezpieczenie to obejmuje wypadki, do których dochodzi poza szkołą?


Wypadki wśród młodych ludzi są powszechne. Mogą się one zdarzyć w szkole, nie tylko na lekcjach wychowania fizycznego, ale także na korytarzach i boiskach szkolnych.

Z danych Systemu Informacji Oświatowej wynika, że w roku szkolnym 2017/2018 wypadkom uległo 54 tys. dzieci i młodzieży. W przeciwieństwie do tego, według danych Komendy Głównej Policji, w 2018 r. do jednostek policji zgłoszono 31 000 wypadków drogowych. Najczęstsze obrażenia to urazy nóg i rąk, złamania lub zwichnięcia. Mogą też wystąpić inne poważne obrażenia, takie jak zmiażdżenia i oparzenia.

Choć większość wypadków zdarza się na lekcjach wychowania fizycznego, do poważnych incydentów może dojść także na zajęciach dydaktycznych, takich jak chemia. Przyczyną takich urazów może być zaniedbanie uczniów lub nieszczęśliwy wypadek. Takie sytuacje mogą prowadzić do konieczności poniesienia kosztów hospitalizacji, leczenia lub rehabilitacji. Warto rozważyć zawarcie umowy ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, aby chronić swoje dziecko przed potencjalnie niebezpiecznymi wypadkami. Zapewni Ci to świadczenie w razie wystąpienia zdarzeń objętych ubezpieczeniem. Środki te pomogą Ci uporać się z finansowymi konsekwencjami wypadku. Na czym polega taka ochrona?

Co obejmuje ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków dziecka?

Szkolne ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków często nazywane jest ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków dla dzieci. Może to być mylące. Powiedzmy najpierw, że ubezpieczenie obejmuje zdarzenia, które mają miejsce w szkole, a także poza nią. Nie jest prawdą, że ubezpieczenie jest dostępne tylko w dni nauki szkolnej. Jest ono ważne przez cały rok, a nawet w czasie wakacji.

Wszystkie oferowane przez nas pakiety ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków zawierają ubezpieczenie od uprawiania sportu. Ochroną objęte są urazy powstałe podczas zajęć wychowania fizycznego oraz te, które są wynikiem zabawy na boisku z przyjaciółmi po zajęciach szkolnych. Wydarzenia te nie muszą mieć miejsca w Polsce. Ochrona obejmuje każdy wypadek, który zdarzy się w dowolnym miejscu, niezależnie od tego, czy jest to wypoczynek, czy zwiedzanie. Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków jest dostępne również w czasie wakacji, nawet jeśli podróżujesz z dziećmi.

Ubezpieczenie obejmuje dzieci, które uczęszczają do publicznych i prywatnych placówek oświatowych, w tym żłobków, przedszkoli, szkół podstawowych, szkół średnich, techników, szkół branżowych, a także szkół policealnych, programów artystycznych, domów dziecka, rodzinnych domów dziecka oraz placówek oświatowych. Oferta nie jest dostępna dla studentów.

Ubezpieczenie obejmuje:

  • Po wypadku wypłatę pieniędzy
  • Po wypadku, zwrot kosztów rehabilitacji i leczenia.
  • Płatność za pobyt w szpitalu trwający co najmniej 24 godziny, w tym za COVID-19.
  • Opłatę za sprzęt ortopedyczny wymagany po wypadku
  • Rekompensata za wszelkie operacje plastyczne, które były konieczne w wyniku wypadku.
  • Odbudowa uzębienia ma miejsce, gdy ząb został usunięty w wyniku wypadku.
  • Płatność za ukąszenie psa, ukąszenie owada lub pobyt w szpitalu trwający krócej niż 24 godziny.
  • W przypadku śmierci rodzica/opiekuna - wypłata.

Ubezpieczenie NNW zapewnia szeroką ochronę ubezpieczeniową dla dziecka. Pokryje koszty związane z wysokimi wydatkami. Warto pomyśleć o takiej polisie. Bądź też przygotowany na konsekwencje nieszczęśliwego wypadku.