Sobota, 2 lipca 2022

Czy warto wykupić ubezpieczenie sprzętu elektronicznego dla firm?

9 maja 2022

Rozpoczynając działalność gospodarczą, staramy się jak najlepiej wykorzystać każdą złotówkę. Wiemy też, że sprzęt elektroniczny jest niezbędny we współczesnym biznesie. Oznacza to, że musimy być świadomi faktu, iż utrata lub zniszczenie sprzętu elektronicznego może mieć poważny wpływ na finanse firmy. Czasami może to doprowadzić do tego, że firma będzie musiała wstrzymać działalność do czasu zakupu nowego sprzętu. Oznacza to brak przychodów. Coraz popularniejsze staje się ubezpieczenie sprzętu elektronicznego. Ubezpieczenie to chroni firmę finansowo przed potencjalnym ryzykiem. Dowiedzmy się więcej o ubezpieczeniu sprzętu i na jakie elementy warto zwrócić uwagę.

Ubezpieczenie sprzętu pokrywa koszty naprawy lub wymiany sprzętu elektronicznego uszkodzonego w wyniku wypadku lub kradzieży. Elektronika zazwyczaj może być objęta ubezpieczeniem dla firm. Zaleca się wybór najbardziej kompleksowej ochrony, tj. ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk.

Ta polisa ubezpieczeniowa jest dostępna dla małych i średnich firm, które ubezpieczają sprzęt elektroniczny.

Jaki sprzęt elektroniczny jest ubezpieczany przez firmę?

Przed zawarciem umowy ubezpieczenia warto zapoznać się z definicją sprzętu elektronicznego zawartą w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Można go zdefiniować jako dowolne urządzenie elektroniczne, które może przetwarzać dane, dokonywać pomiarów lub sterować procesami. Jest to szeroka definicja, która może być stosowana do niemal każdego sprzętu elektronicznego.

W ramach ubezpieczenia sprzętu elektronicznego można ubezpieczyć zarówno laptopy, jak i komputery stacjonarne. Nie tylko programiści, którzy pracują na drogim sprzęcie, powinni być ubezpieczeni. Komputery są dziś niezbędnym wyposażeniem niemal każdej firmy - od kancelarii prawnych, przez biura rachunkowe, biura architektoniczne, po gabinety lekarskie. Warto ubezpieczyć nie tylko komputery, ale także tablety (także graficzne), nośniki danych, smartfony, tablety, nośniki danych, aparaty fotograficzne i sprzęt medyczny, a także urządzenia pomiarowe i kontrolne, telewizję (np. Ubezpieczenie elektroniki może obejmować sprzęt radiowy i aparaty fotograficzne. Ubezpieczenie elektroniki może być stosowane w niemal każdej branży.

Jak obliczyć sumę ubezpieczenia?

Każdy klient będzie miał inną sumę ubezpieczenia. Powinna ona być równa kosztom odtworzenia sprzętu, który ubezpieczamy. Musimy być w stanie naprawić lub kupić sprzęt o takiej samej funkcjonalności jak ten, który ubezpieczamy. Ważne jest, aby wziąć pod uwagę inne czynniki.

Określając kwotę ubezpieczenia sprzętu, należy wziąć pod uwagę takie koszty, jak transport, instalacja i zakup. Nośniki danych muszą być ubezpieczone. Ubezpieczenie to obejmie nie tylko sprzęt, ale także dane. Warto obliczyć koszt odzyskania utraconych danych i wliczyć go do sumy ubezpieczenia.

Kolejnym problemem jest to, że nie będziemy mogli korzystać z urządzeń skradzionych lub uszkodzonych. Będziemy musieli kupić nowy sprzęt i skonfigurować go na nowo. W tym czasie może nie być możliwe generowanie żadnych przychodów. Jak zapewne wiesz, koszty stałe, takie jak czynsz, media i abonamenty, są generowane jednocześnie. Można również ubezpieczyć pewne kwoty wyżej wymienionych kosztów związanych z przerwami w działalności.

Uszkodzenie lub utrata sprzętu może również powodować dodatkowe koszty, takie jak koszt wynajęcia innego lokalu lub wynajęcia podobnego sprzętu do naprawy lub rekonfiguracji. Koszty te mogą być pokryte przez Ubezpieczonego, ale może być wymagana dodatkowa klauzula.

Co się stanie, jeśli nie zostaniesz objęty ubezpieczeniem sprzętu? Oto kilka przykładów

Sprzęt elektroniczny możemy chronić od tzw. wszystkich ryzyk w ramach ubezpieczenia "Partner w Biznesie Plus" dla małych i średnich firm. Kiedy możemy otrzymać odszkodowanie?

  • Nasz sprzęt może ulec zniszczeniu w wyniku zdarzeń losowych, takich jak powódź, pożar czy przepięcie. Łatwo sobie wyobrazić, że w biurze awarii ulegnie wyposażenie instalacji wodno-kanalizacyjnej. Lista zdarzeń losowych jest bardzo długa. Pełny zakres można znaleźć w OWU.
  • Nie ma znaczenia, czy sprzęt został uszkodzony w wyniku niewłaściwego użytkowania. Wyobraźmy sobie kelnera, który wylewa kawę na terminal płatniczy, albo pracownika biurowego, który wstaje od biurka i chwyta za kabel, a następnie upuszcza laptop na ziemię.
  • Jeśli wystąpiły błędy projektowe lub konstrukcyjne, błędy spowodowane niewłaściwą instalacją lub użyciem wadliwych materiałów
  • Jeśli padłeś ofiarą kradzieży z włamaniem,
  • Jeśli doszło do rozboju, czyli przestępstwa popełnionego z użyciem przemocy lub groźby wobec ofiary.
  • Jeśli wystąpił problem elektryczny lub zwarcie. Należy pamiętać, że niewielkie zwarcie może unieruchomić cały sprzęt biurowy.

Choć może Ci się wydawać, że nie potrzebujesz ubezpieczenia biznesowego lub ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, zastanów się, z ilu takich urządzeń korzystasz codziennie w pracy. Jak wyglądałaby Twoja praca, gdyby któreś z nich zostało skradzione lub uszkodzone? Wkrótce okaże się, że nasza firma ma więcej sprzętu, niż nam się wydaje. Zamiast płacić za przestoje i nowy sprzęt, warto rozważyć zakup ubezpieczenia sprzętu elektronicznego.