Sobota, 2 lipca 2022

Jak można ustalić, czy jest się objętym ubezpieczeniem?

3 maja 2022

W ramach Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) możesz korzystać z usług medycznych bez dodatkowych opłat. Masz dostęp do wielu specjalistów, zabiegów, konsultacji i innych usług. Jakie warunki trzeba spełnić, aby kwalifikować się do ubezpieczenia? Jak sprawdzić, czy jesteś objęty ubezpieczeniem w NFZ?

Aby móc korzystać z bezpłatnej opieki zdrowotnej w ramach NFZ, trzeba się najpierw ubezpieczyć. Kiedy to nastąpi? Zostaniesz objęty ubezpieczeniem, jeśli posiadasz obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne (tzn. jeśli jesteś pracownikiem zatrudnionym na podstawie umowy o pracę, jeśli prowadzisz działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej, jeśli dotyczy Cię status emeryta lub rencisty oraz jeśli nie masz innych możliwości).

Prawo do świadczeń przysługuje od momentu zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego, co jest dokonywane automatycznie przez osobę odpowiedzialną za opłacanie składek. W przypadku pracowników jest to firma, w której pracują. W przypadku osób bezrobotnych jest to urząd pracy. Osoby prowadzące własną działalność gospodarczą muszą zgłosić się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Jeśli członkowie Twojej rodziny nie mają własnego ubezpieczenia zdrowotnego, musisz ich zgłosić i w ciągu siedmiu dni powiadomić osobę, która opłaciła składkę. Można zgłosić współmałżonka, dziecko i dziadków.

W Polsce zdarzały się przypadki, że nieuczciwi przedsiębiorcy nie płacili składek pracowniczych. Dowiadywali się o tym przypadkowo pracownicy, którzy chcieli skorzystać z bezpłatnej opieki zdrowotnej. Jak sprawdzić, czy jesteś objęty ubezpieczeniem w NFZ?

Jak sprawdzić, czy jesteś objęty ubezpieczeniem w NFZ?

Tę kwestię można sprawdzić bez konieczności posiadania specjalnych uprawnień czy wizyty w urzędach. Jak sprawdzić, czy jesteś objęty ubezpieczeniem w ZUS i czy w związku z tym masz prawo do bezpłatnej opieki zdrowotnej? Do 2021 r. można było to sprawdzić w Zintegrowanym Informatorze Pacjenta na stronie https://zip.nfz.gov.pl/. Od 1 maja 2021 r. usługa ta przestanie być aktywna. Zamiast tego możesz teraz skorzystać z Internetowego Konta Pacjenta. Jak to zrobić?

  • Zaloguj się na stronie https://zip.nfz.gov.pl/ lub skorzystaj z aplikacji mobilnej IKP.
  • Kliknij "Zobacz" w polu "Moje konto".
  • Poniżej znajdują się szczegółowe informacje:
  • Aby zobaczyć wpłacone składki, kliknij "View Premiums".

Jak natomiast sprawdzić, czy Twoje ubezpieczenie jest online za pomocą systemu E-WUS? System ten umożliwia dostęp do danych tylko placówkom służby zdrowia i ich pracownikom, więc nie będziesz w stanie sam tego sprawdzić. Jeśli nie masz pewności, czy Twój pracodawca przekazuje składki na konto ZUS na Twoje ubezpieczenie zdrowotne, możesz udać się do przychodni i zapytać. Wystarczy, że podasz swój numer PESEL pracownikowi, a ten powinien szybko poinformować Cię, czy jesteś objęty ubezpieczeniem.

Konsekwencje braku ubezpieczenia w NFZ

Wiesz już, jak sprawdzić, czy obejmuje Cię ubezpieczenie w NFZ. Ale co zrobić, jeśli okaże się, że nie? Oznacza to, że nie masz dostępu do bezpłatnej opieki zdrowotnej. Za każdą usługę medyczną, z której korzystasz, będziesz musiał zapłacić. Nie jest to mały wydatek. Wszystkie koszty związane z pobytem w szpitalu, w tym badania i operacje, ponosisz Ty. Jedna wizyta w szpitalu może kosztować tysiące, a nawet miliony złotych.

Co możesz zrobić? W pierwszej kolejności powinieneś sprawdzić, dlaczego nie jesteś objęty ubezpieczeniem w ramach NFZ. Pamiętaj, że prawo do bezpłatnej opieki zdrowotnej mają nawet osoby bezrobotne - nie ma znaczenia, czy są zarejestrowane w urzędzie pracy.