Ubezpieczenie na życie

Obecnie coraz częściej korzystamy z prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych. Jest to wynikiem nie tylko wzrostu zamożności społeczeństwa, ale również, a może przede wszystkim - złej kondycji publicznej służby zdrowia. Zbyt długie kolejki do specjalistów oraz, bardzo często, słaba jakość usług medycznych w przypadku nieodpłatnych świadczeń skłaniają nas do korzystania z prywatnej opieki zdrowotnej.

 

Korzyści, jakie niesie prywatna polisa zdrowotna, jest wiele. Zyskasz dostęp do lekarzy, badań i zabiegów na wysokim poziomie. Nie będziesz także stać w kolejkach, ani czekać tygodniami na specjalistyczne badania.

 

A oto kilka informacji dotyczących prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych oferowanych na polskim rynku ubezpieczeń.

•    Miesięczna składka u większości ubezpieczycieli zależy od wieku klienta, stanu zdrowia i płci (kobiety płacą więcej niż mężczyźni w tym samym wieku); droższe są też polisy dla osób starszych.

•    Przed przystąpieniem do ubezpieczenia Towarzystwa dokonują medycznej oceny ryzyka związanego z ubezpieczeniem danej osoby i na tej podstawie mogą stosować wyłączenia swojej odpowiedzialności. Dotyczy to zwłaszcza chorób przewlekłych - polisa może nie obejmować ich leczenia! Warto to sprawdzić.

•    Zazwyczaj ochroną nie są objęte choroby, które wykryto przed przystąpieniem do ubezpieczenia, choć istnieją od tej zasady wyjątki.

•    W większości ofert ubezpieczenia zdrowotnego nie może kupić osoba powyżej 60 lub 65. roku życia.

•    Ubezpieczyciele proponują różne warianty polis, wraz ze wzrostem ceny zwiększa się zakres usług medycznych -  trzeba to uwzględnić, wybierając optymalną dla siebie wersję.

•    Podstawowe opcje ubezpieczenia obejmują dostęp do lekarzy pierwszego kontaktu, badania laboratoryjne i diagnostyczne; kolejne warianty są rozszerzane o opiekę lekarzy specjalistów, rehabilitację czy bardzo specjalistyczne badania.

•    Leczenie szpitalne to dodatkowy element, oferowany przez niektórych ubezpieczycieli. Większość towarzystw  oferuje tzw. zasiłek szpitalny, który przysługuje za każdy dzień pobytu w szpitalu.

•    Posiadacze polis zdrowotnych zwykle korzystają z usług prywatnych placówek medycznych, z którymi ubezpieczyciel podpisał umowy, choć można znaleźć ubezpieczyciela, który pozwala na korzystanie z pomocy innych lekarzy/ placówek medycznych i przyznaje zwrot kosztów na podstawie rachunków za leczenie.